หน้าแรก

129874026_1724794417698513_7090709628905608131_o
142427104_1766766650167956_2933192663352309409_n
129850889_1720660924778529_2285567421464170056_o
PR-DOAEMARKET-1-01

กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่  26)  วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่  26  เมษายน –  3 พฤษภาคม   2564

เกษตรร่วมใจ รับมือ ภัยแล้ง ปี 2564